k.ú.: 674095 - Mokřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540552 - Krásná Hora nad Vltavou NUTS5 CZ020B540552
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 297 2139730
zahrada 69 83737
travní p. 153 329550
lesní poz 133 1817075
vodní pl. nádrž umělá 6 2810
vodní pl. rybník 4 3097
vodní pl. tok přirozený 2 2539
vodní pl. tok umělý 10 2715
zast. pl. zbořeniště 1 43
zast. pl. 64 35741
ostat.pl. jiná plocha 20 17791
ostat.pl. manipulační pl. 11 16933
ostat.pl. neplodná půda 83 57672
ostat.pl. ostat.komunikace 118 76688
ostat.pl. silnice 25 10985
Celkem KN 996 4597106
Par. KMD 996 4597106
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 4
Celkem BUD 62
LV 82
spoluvlastník 110

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.10.2010
S-SK GS 1:2880 1839 29.10.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 16.07.2019 23:03

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.