k.ú.: 674087 - Krašovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540552 - Krásná Hora nad Vltavou NUTS5 CZ020B540552
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 310 1546193
zahrada 51 38281
ovoc. sad 3 11202
travní p. 204 457621
lesní poz les(ne hospodář) 4 2596
lesní poz 103 1033608
vodní pl. nádrž umělá 12 12643
vodní pl. tok přirozený 4 7475
vodní pl. tok umělý 38 9901
vodní pl. zamokřená pl. 3 8697
zast. pl. společný dvůr 3 580
zast. pl. zbořeniště 5 1743
zast. pl. 64 29438
ostat.pl. jiná plocha 23 10217
ostat.pl. manipulační pl. 10 13417
ostat.pl. neplodná půda 152 160209
ostat.pl. ostat.komunikace 31 39803
ostat.pl. silnice 10 29701
ostat.pl. zeleň 2 61
Celkem KN 1032 3413386
Par. KMD 1032 3413386
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 6
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 5
Celkem BUD 61
LV 90
spoluvlastník 115

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.10.2010
S-SK GS 1:2880 1839 29.10.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 16.07.2019 12:44

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.