k.ú.: 674044 - Krasová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581780 - Krasová NUTS5 CZ0641581780
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 278 745182
zahrada 182 71758
ovoc. sad 1 1433
travní p. 47 193742
lesní poz ostat.komunikace 2 14933
lesní poz 17 2854302
vodní pl. nádrž umělá 4 4801
vodní pl. zamokřená pl. 1 424
zast. pl. zbořeniště 1 266
zast. pl. 193 41944
ostat.pl. jiná plocha 29 20583
ostat.pl. manipulační pl. 2 601
ostat.pl. neplodná půda 2 5741
ostat.pl. ostat.komunikace 62 82387
ostat.pl. silnice 3 7094
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1185
ostat.pl. zeleň 4 22343
Celkem KN 829 4068719
Par. DKM 383 3899120
Par. KMD 446 169599
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 74
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 84
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 190
LV 249
spoluvlastník 325

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.09.2013
DKM-KPÚ 30.01.2009 1:1000 30.01.2009 *)
S-SK ŠS 1:2880 1826 05.09.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 29.09.2020 07:33

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička