k.ú.: 673986 - Krásný Les v Krušných horách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568147 - Petrovice NUTS5 CZ0427568147
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42141 - Libouchec

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 49 3319359
zahrada 10 4110
travní p. 853 10970677
lesní poz 205 7358235
vodní pl. nádrž umělá 3 22897
vodní pl. tok přirozený 68 55380
vodní pl. tok umělý 30 21514
zast. pl. zbořeniště 39 15595
zast. pl. 166 31129
ostat.pl. dálnice 26 226718
ostat.pl. jiná plocha 153 154275
ostat.pl. manipulační pl. 15 118720
ostat.pl. neplodná půda 698 739988
ostat.pl. ostat.komunikace 300 438061
ostat.pl. silnice 62 185496
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 37 14098
Celkem KN 2714 23676252
Par. KMD 2714 23676252
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 9
č.p. rod.dům 23
č.e. rod.rekr 51
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 23
Celkem BUD 159
LV 195
spoluvlastník 229

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2015
S-SK GS 1:2880 1843 30.03.2015 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 19.08.2019 01:41

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.