k.ú.: 673811 - Krásno nad Teplou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 538337 - Krásno NUTS5 CZ0413538337
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41071 - Horní Slavkov

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 37 187778
zahrada 276 111903
travní p. 186 3477786
lesní poz les(ne hospodář) 139 6866145
lesní poz 29 362936
vodní pl. nádrž umělá 7 62274
vodní pl. tok přirozený 22 43443
vodní pl. tok umělý 2 3132
vodní pl. zamokřená pl. 2 4491
zast. pl. společný dvůr 2 493
zast. pl. zbořeniště 13 2840
zast. pl. 335 85137
ostat.pl. jiná plocha 188 1110307
ostat.pl. manipulační pl. 26 225616
ostat.pl. neplodná půda 110 383882
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 32390
ostat.pl. ostat.komunikace 156 291831
ostat.pl. pohřeb. 1 6110
ostat.pl. silnice 13 94942
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 14776
ostat.pl. zeleň 9 6114
Celkem KN 1556 13374326
Par. DKM 1556 13374326
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 11
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 181
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 36
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 312
byt.z. byt 32
byt.z. dílna 4
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 38
LV 314
spoluvlastník 390

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 17.11.2008 1:1000 24.11.2008 *) část k.ú. po KPÚ
Ost. 1:5000 01.01.1980 fotomechanický převod do S-JTSK
THM-V 1:2000 01.09.1972
S-SK GS 1:2880 1841 24.11.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 16.07.2019 00:35

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.