k.ú.: 673811 - Krásno nad Teplou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 538337 - Krásno NUTS5 CZ0413538337
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41071 - Horní Slavkov

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 40 188574
zahrada 268 91956
travní p. 236 3494389
lesní poz les(ne hospodář) 176 6866592
lesní poz 31 364661
vodní pl. nádrž umělá 8 62518
vodní pl. tok přirozený 27 47589
vodní pl. tok umělý 2 3132
vodní pl. zamokřená pl. 2 4491
zast. pl. společný dvůr 15 3288
zast. pl. zbořeniště 46 7156
zast. pl. 335 79807
ostat.pl. dobývací prost. 27 117361
ostat.pl. jiná plocha 142 972444
ostat.pl. manipulační pl. 40 230445
ostat.pl. neplodná půda 120 384812
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 32390
ostat.pl. ostat.komunikace 190 292076
ostat.pl. pohřeb. 1 6110
ostat.pl. silnice 17 98832
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 16233
ostat.pl. zeleň 9 6131
Celkem KN 1737 13370987
Par. DKM 468 5009378
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 11
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 181
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 36
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 311
byt.z. byt 32
byt.z. dílna 4
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 38
LV 313
spoluvlastník 389

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 17.11.2008 1:1000 24.11.2008 *) část k.ú. po KPÚ
Ost. 1:5000 01.01.1980 fotomechanický převod do S-JTSK
THM-V 1:2000 01.09.1972
S-SK GS 1:2880 1841 24.11.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 20.05.2019 18:52

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.