k.ú.: 673790 - Háje nad Teplou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 538337 - Krásno NUTS5 CZ0413538337
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41071 - Horní Slavkov

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 19999
zahrada 28 15600
travní p. 46 2667486
lesní poz les(ne hospodář) 10 373206
vodní pl. nádrž umělá 1 225
vodní pl. zamokřená pl. 3 4053
zast. pl. 26 5449
ostat.pl. jiná plocha 25 57676
ostat.pl. manipulační pl. 1 65832
ostat.pl. neplodná půda 20 41525
ostat.pl. ostat.komunikace 15 33788
ostat.pl. silnice 2 27629
Celkem KN 179 3312468
Par. DKM 179 3312468
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 15
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 26
LV 39
spoluvlastník 46

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 08.11.2014 1:1000 20.11.2014 *)
KMD 1:1000 25.09.2008 20.11.2014
S-SK GS 1:2880 1841 25.09.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 03.06.2020 23:28

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.