k.ú.: 673781 - Dolní Hluboká - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 538337 - Krásno NUTS5 CZ0413538337
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41071 - Horní Slavkov

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 3 1512
travní p. 46 2269550
lesní poz les(ne hospodář) 128 2427461
vodní pl. nádrž umělá 2 3670
vodní pl. tok přirozený 7 46926
vodní pl. tok umělý 2 4008
zast. pl. zbořeniště 13 4995
zast. pl. 31 9237
ostat.pl. jiná plocha 21 9338
ostat.pl. manipulační pl. 19 8181
ostat.pl. neplodná půda 97 281629
ostat.pl. ostat.komunikace 49 92465
ostat.pl. pohřeb. 1 1105
ostat.pl. silnice 4 73891
Celkem KN 423 5233968
Par. DKM 360 4677341
Par. KMD 63 556627
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 7
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 30
LV 45
spoluvlastník 61

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.10.2014
KMD 1:1000 21.10.2014
DKM-KPÚ 1:1000 14.08.2013
Ost. 1:5000 01.01.1980 21.10.2014 fotomechanický převod do S-JTSK
S-SK GS 1:2880 1841 21.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 12.12.2019 23:14

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.