k.ú.: 673706 - Polánka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571652 - Krásné NUTS5 CZ0531571652
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53044 - Nasavrky

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 252 1180628
zahrada 95 65980
ovoc. sad 8 19242
travní p. 225 953055
lesní poz les s budovou 3 108
lesní poz 120 2633164
vodní pl. nádrž umělá 1 489
vodní pl. tok přirozený 7 23865
zast. pl. 120 31334
ostat.pl. jiná plocha 47 12204
ostat.pl. manipulační pl. 5 10761
ostat.pl. neplodná půda 38 28550
ostat.pl. ostat.komunikace 69 59744
ostat.pl. silnice 10 39396
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 9044
Celkem KN 1019 5067564
Par. KMD 1019 5067564
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 27
č.e. rod.rekr 53
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 122
LV 153
spoluvlastník 206

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.08.2012
S-SK GS 1:2880 1839 27.08.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 24.07.2019 07:25

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.