k.ú.: 673706 - Polánka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571652 - Krásné NUTS5 CZ0531571652
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53044 - Nasavrky

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 184 1180425
zahrada 84 65857
ovoc. sad 8 19242
travní p. 169 952809
lesní poz les s budovou 3 108
lesní poz 105 2632986
vodní pl. nádrž umělá 1 489
vodní pl. tok přirozený 7 23865
zast. pl. 119 31334
ostat.pl. jiná plocha 49 12276
ostat.pl. manipulační pl. 2 10761
ostat.pl. neplodná půda 38 28550
ostat.pl. ostat.komunikace 66 59672
ostat.pl. silnice 8 39396
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 9044
Celkem KN 862 5066814
Par. KMD 862 5066814
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 27
č.e. rod.rekr 53
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 122
LV 154
spoluvlastník 207

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.08.2012
S-SK GS 1:2880 1839 27.08.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 05.06.2020 15:18

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.