k.ú.: 673633 - Kyjov u Krásné Lípy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:412333621

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562611 - Krásná Lípa NUTS5 CZ0421562611
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42121 - Rumburk

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 11 19215
zahrada 40 34067
travní p. 318 577423
lesní poz 106 7777800
vodní pl. nádrž umělá 9 16726
vodní pl. tok přirozený 11 11765
vodní pl. tok umělý 1 347
zast. pl. zbořeniště 4 754
zast. pl. 135 38195
ostat.pl. jiná plocha 42 55944
ostat.pl. manipulační pl. 1 6817
ostat.pl. neplodná půda 22 20083
ostat.pl. ostat.komunikace 67 52154
ostat.pl. silnice 6 50050
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 8337
ostat.pl. zeleň 2 1398
Celkem KN 796 8671075
Par. KMD 796 8671075
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 79
č.p. rod.rekr 6
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 134
LV 152
spoluvlastník 206

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.04.2011
FÚO 1:2000 01.01.1971 30.04.2011 intr
S-SK GS 1:2880 1843 30.04.2011 28.02.1824, extr


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 19.06.2019 07:14

Aktuality

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.