k.ú.: 673625 - Krásný Buk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:412333621

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562611 - Krásná Lípa NUTS5 CZ0421562611
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42121 - Rumburk

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 26 117484
zahrada 91 60027
travní p. 284 1265009
lesní poz 73 433449
vodní pl. nádrž umělá 18 10582
vodní pl. tok přirozený 2 6833
zast. pl. společný dvůr 1 660
zast. pl. zbořeniště 16 5622
zast. pl. 144 32513
ostat.pl. jiná plocha 50 96040
ostat.pl. manipulační pl. 2 1654
ostat.pl. neplodná půda 72 100102
ostat.pl. ostat.komunikace 74 59376
ostat.pl. pohřeb. 1 5342
ostat.pl. silnice 3 10993
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2728
ostat.pl. zeleň 7 1364
Celkem KN 867 2209778
Par. KMD 867 2209778
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 82
č.p. rod.rekr 5
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 139
LV 161
spoluvlastník 199

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.04.2011
FÚO 1:2000 01.01.1971 30.04.2011
S-SK GS 1:2880 1843 30.04.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 19.06.2019 07:11

Aktuality

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.