k.ú.: 673561 - Vletice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540552 - Krásná Hora nad Vltavou NUTS5 CZ020B540552
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 268 1609612
zahrada 53 43050
travní p. 345 1206613
lesní poz 178 1310831
vodní pl. nádrž umělá 8 6750
vodní pl. rybník 2 3452
vodní pl. tok přirozený 8 72915
vodní pl. tok umělý 4 558
vodní pl. zamokřená pl. 2 1148
zast. pl. společný dvůr 5 1313
zast. pl. zbořeniště 2 93
zast. pl. 77 39399
ostat.pl. jiná plocha 41 45468
ostat.pl. manipulační pl. 2 4785
ostat.pl. neplodná půda 242 234677
ostat.pl. ostat.komunikace 123 81823
ostat.pl. silnice 29 38560
Celkem KN 1389 4701047
Par. KMD 1389 4701047
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. les.hosp 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 3
č.p. shromaž. 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 70
LV 112
spoluvlastník 150

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.10.2010
S-SK GS 1:2880 1839 29.10.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 25.09.2020 06:38

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička