k.ú.: 673528 - Krásná Hora nad Vltavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540552 - Krásná Hora nad Vltavou NUTS5 CZ020B540552
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 778 4397370
zahrada 353 168879
ovoc. sad 4 16155
travní p. 585 916073
lesní poz 472 2610017
vodní pl. nádrž umělá 12 6845
vodní pl. rybník 16 20408
vodní pl. tok přirozený 130 23048
vodní pl. tok umělý 55 10448
vodní pl. zamokřená pl. 4 3714
zast. pl. společný dvůr 8 1288
zast. pl. zbořeniště 2 223
zast. pl. 461 153671
ostat.pl. jiná plocha 176 116774
ostat.pl. manipulační pl. 69 102882
ostat.pl. neplodná půda 508 336862
ostat.pl. ostat.komunikace 323 150790
ostat.pl. pohřeb. 2 4707
ostat.pl. silnice 57 97675
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 15594
ostat.pl. zeleň 13 9131
Celkem KN 4038 9162554
Par. DKM 4038 9162554
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 207
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 45
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 45
bez čp/če jiná st. 57
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 33
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 4
Celkem BUD 437
byt.z. byt 30
byt.z. garáž 7
Celkem JED 37
LV 526
spoluvlastník 770

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.01.2001
ZMVM 1:1000 15.09.1984 01.01.2001 1.11.1981 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1839 15.09.1984 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 16.07.2019 23:13

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.