k.ú.: 673501 - Volichov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568929 - Krásná Hora NUTS5 CZ0631568929
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 140 1586850
zahrada 65 47382
travní p. 115 367363
lesní poz 83 557693
vodní pl. nádrž umělá 2 448
vodní pl. rybník 3 1576
vodní pl. tok umělý 1 2421
vodní pl. zamokřená pl. 1 474
zast. pl. společný dvůr 5 330
zast. pl. zbořeniště 3 954
zast. pl. 63 35577
ostat.pl. jiná plocha 21 9231
ostat.pl. manipulační pl. 6 14563
ostat.pl. neplodná půda 15 20946
ostat.pl. ostat.komunikace 72 41912
ostat.pl. silnice 10 31234
ostat.pl. zeleň 5 307
Celkem KN 610 2719261
Par. KMD 610 2719261
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 59
LV 103
spoluvlastník 135

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.02.2016
KM-D 1:2000 19.12.2000 08.02.2016
S-SK GS 1:2880 1838 19.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 21.07.2019 17:25

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.