k.ú.: 673480 - Krásná Hora - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568929 - Krásná Hora NUTS5 CZ0631568929
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 131 1641712
zahrada 70 40286
travní p. 156 457804
lesní poz les s budovou 1 32
lesní poz 66 686770
vodní pl. nádrž umělá 7 11357
vodní pl. rybník 1 5278
vodní pl. tok přirozený 12 20887
zast. pl. zbořeniště 1 176
zast. pl. 118 42858
ostat.pl. jiná plocha 75 30818
ostat.pl. manipulační pl. 10 16097
ostat.pl. neplodná půda 24 13880
ostat.pl. ostat.komunikace 111 73259
ostat.pl. pohřeb. 1 3921
ostat.pl. silnice 41 57073
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2440
ostat.pl. zeleň 2 202
Celkem KN 830 3104850
Par. KMD 830 3104850
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 68
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 2
Celkem BUD 114
byt.z. byt 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 2
LV 139
spoluvlastník 180

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.05.2013
S-SK GS 1:2880 1838 13.05.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.09.2020 21:06

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička