k.ú.: 673447 - Bratroňov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568929 - Krásná Hora NUTS5 CZ0631568929
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 61 930385
zahrada 29 21446
travní p. 44 287809
lesní poz les s budovou 7 264
lesní poz 78 606897
vodní pl. nádrž umělá 1 429
vodní pl. rybník 4 11451
vodní pl. tok umělý 4 2535
zast. pl. zbořeniště 1 205
zast. pl. 42 14219
ostat.pl. jiná plocha 17 9269
ostat.pl. manipulační pl. 5 9660
ostat.pl. neplodná půda 7 11825
ostat.pl. ostat.komunikace 23 20532
ostat.pl. silnice 2 20004
Celkem KN 325 1946930
Par. KMD 325 1946930
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 46
LV 59
spoluvlastník 81

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.05.2016
KM-D 1:2000 22.10.1999 09.05.2016
S-SK GS 1:2500 1838 22.10.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 16.07.2019 12:39

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.