k.ú.: 673447 - Bratroňov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568929 - Krásná Hora NUTS5 CZ0631568929
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 61 930385
zahrada 29 21446
travní p. 44 287809
lesní poz les s budovou 7 264
lesní poz 78 606472
vodní pl. nádrž umělá 1 429
vodní pl. rybník 4 11451
vodní pl. tok umělý 4 2535
zast. pl. zbořeniště 1 205
zast. pl. 42 14219
ostat.pl. jiná plocha 21 10166
ostat.pl. manipulační pl. 5 9660
ostat.pl. neplodná půda 7 11825
ostat.pl. ostat.komunikace 23 20060
ostat.pl. silnice 2 20004
Celkem KN 329 1946930
Par. KMD 329 1946930
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 46
LV 59
spoluvlastník 79

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.05.2016
KM-D 1:2000 22.10.1999 09.05.2016
S-SK GS 1:2500 1838 22.10.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 06.06.2020 07:13

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.