k.ú.: 673366 - Štítary u Krásné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 538795 - Krásná NUTS5 CZ0411538795
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4101 - Aš
Pověřený obecní úřad 41011 - Aš

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 34 867770
travní p. 63 641558
lesní poz les s budovou 1 7
lesní poz 145 3855407
vodní pl. nádrž umělá 1 155
vodní pl. tok přirozený 7 5642
vodní pl. zamokřená pl. 33 120585
zast. pl. zbořeniště 3 841
zast. pl. 20 6751
ostat.pl. dráha 5 2816
ostat.pl. jiná plocha 37 172050
ostat.pl. manipulační pl. 2 3076
ostat.pl. neplodná půda 6 23700
ostat.pl. ostat.komunikace 54 127963
Celkem KN 411 5828321
Par. DKM 204 1946762
Par. KMD 207 3881559
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 2
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 21
LV 22
spoluvlastník 28

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.10.2011
S-SK GS 1:2880 1841 05.10.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 26.09.2020 18:15

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička