k.ú.: 673331 - Krásná u Kraslic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560472 - Kraslice NUTS5 CZ0413560472
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 28 1412105
zahrada 43 35587
travní p. 151 2465243
lesní poz les(ne hospodář) 67 1206724
lesní poz 34 1721210
vodní pl. nádrž umělá 14 40183
vodní pl. rybník 1 2590
zast. pl. společný dvůr 1 61
zast. pl. zbořeniště 3 945
zast. pl. 70 20579
ostat.pl. jiná plocha 15 7620
ostat.pl. manipulační pl. 13 61276
ostat.pl. neplodná půda 54 67867
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 8831
ostat.pl. ostat.komunikace 72 202533
ostat.pl. silnice 5 33042
Celkem KN 572 7286396
Par. DKM 572 7286396
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 40
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 69
LV 94
spoluvlastník 118

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.05.2008 zbytek k.ú.
DKM-KPÚ 17.11.2008 1:1000 09.05.2005 *) Část DKM, KPÚ + okna
S-SK GS 1:2880 1842 20.05.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 19.07.2019 21:11

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.