k.ú.: 673331 - Krásná u Kraslic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560472 - Kraslice NUTS5 CZ0413560472
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 27 1397076
zahrada 61 50341
travní p. mez, stráň 2 1172
travní p. 138 2510215
lesní poz les(ne hospodář) 58 1206724
lesní poz 26 1725493
vodní pl. nádrž umělá 12 22918
vodní pl. rybník 1 2590
vodní pl. zamokřená pl. 2 17265
zast. pl. společný dvůr 1 61
zast. pl. zbořeniště 2 705
zast. pl. 71 20619
ostat.pl. jiná plocha 5 3710
ostat.pl. manipulační pl. 7 57445
ostat.pl. neplodná půda 33 26847
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 8831
ostat.pl. ostat.komunikace 63 201363
ostat.pl. silnice 4 33042
Celkem KN 514 7286417
Par. DKM 514 7286417
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 41
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 70
LV 93
spoluvlastník 117

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.05.2008 zbytek k.ú.
DKM-KPÚ 17.11.2008 1:1000 09.05.2005 *) Část DKM, KPÚ + okna
S-SK GS 1:2880 1842 20.05.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 23.09.2020 15:35

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička