k.ú.: 673269 - Zelená Hora u Kraslic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560472 - Kraslice NUTS5 CZ0413560472
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 572
zahrada 76 29054
travní p. 88 416308
lesní poz les(ne hospodář) 58 1012810
lesní poz 26 199382
vodní pl. tok přirozený 3 7077
zast. pl. zbořeniště 12 4079
zast. pl. 145 28768
ostat.pl. jiná plocha 49 34140
ostat.pl. manipulační pl. 4 13087
ostat.pl. neplodná půda 82 54407
ostat.pl. ostat.komunikace 77 47620
ostat.pl. silnice 6 9266
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3472
ostat.pl. zeleň 7 47
Celkem KN 636 1860089
Par. KMD 636 1860089
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 55
č.p. výroba 2
č.e. garáž 3
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če garáž 43
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 140
LV 150
spoluvlastník 179

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.05.2016
KM-D 1:2000 11.02.2003 06.05.2016
S-SK GS 1:2880 1842 11.02.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 12.12.2019 22:08

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.