k.ú.: 673251 - Tisová u Kraslic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560472 - Kraslice NUTS5 CZ0413560472
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 45 22052
travní p. 105 679404
lesní poz les(ne hospodář) 50 674186
lesní poz 10 202061
vodní pl. tok přirozený 3 4982
vodní pl. zamokřená pl. 1 6467
zast. pl. společný dvůr 1 219
zast. pl. zbořeniště 23 9123
zast. pl. 93 15874
ostat.pl. jiná plocha 44 73575
ostat.pl. manipulační pl. 6 56427
ostat.pl. neplodná půda 79 216938
ostat.pl. ostat.komunikace 47 59543
ostat.pl. pohřeb. 1 7118
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3081
ostat.pl. zeleň 2 381
Celkem KN 513 2031431
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 19
č.e. garáž 2
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 92
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 110
spoluvlastník 137

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:2880 1842


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 11/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 19.08.2019 20:44

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.