k.ú.: 673226 - Pobistrýce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547492 - Pelhřimov NUTS5 CZ0633547492
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 110 835821
zahrada 28 21101
travní p. 65 220190
lesní poz les s budovou 1 42
lesní poz 78 732200
vodní pl. nádrž umělá 3 2750
vodní pl. rybník 1 342
vodní pl. tok přirozený 1 7240
vodní pl. zamokřená pl. 3 847
zast. pl. společný dvůr 6 306
zast. pl. 16 9487
ostat.pl. jiná plocha 37 24294
ostat.pl. manipulační pl. 12 4333
ostat.pl. neplodná půda 46 20219
ostat.pl. ostat.komunikace 43 23560
ostat.pl. silnice 101 28706
Celkem KN 551 1931438
Par. KMD 551 1931438
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 17
LV 47
spoluvlastník 59

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.11.2014
KM-D 1:2000 28.07.2000 24.11.2014
S-SK GS 1:2880 1829 28.07.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 26.09.2020 00:58

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička