k.ú.: 673200 - Krasíkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580490 - Krasíkov NUTS5 CZ0534580490
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 124 2699257
zahrada 252 126134
travní p. 145 648855
lesní poz les s budovou 1 29
lesní poz 33 859579
vodní pl. tok přirozený 8 55386
zast. pl. zbořeniště 19 3483
zast. pl. 181 48574
ostat.pl. dráha 6 106070
ostat.pl. jiná plocha 132 199429
ostat.pl. manipulační pl. 64 55808
ostat.pl. neplodná půda 11 9848
ostat.pl. ostat.komunikace 137 214420
ostat.pl. silnice 5 25094
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 10776
ostat.pl. zeleň 9 32419
Celkem KN 1131 5095161
Par. DKM 270 4418306
Par. KMD 861 676855
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 76
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 166
byt.z. byt 3
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 4
LV 187
spoluvlastník 261

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.12.2017
DKM-KPÚ 17.07.2013 1:1000 19.07.2013 *)
S-SK ŠS 1:2880 1835 06.12.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 18.09.2020 10:56

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.