k.ú.: 673200 - Krasíkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580490 - Krasíkov NUTS5 CZ0534580490
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 124 2699257
zahrada 249 126160
travní p. 145 648754
lesní poz les s budovou 1 29
lesní poz 33 859579
vodní pl. tok přirozený 8 55386
zast. pl. zbořeniště 19 3483
zast. pl. 181 48517
ostat.pl. dráha 6 106070
ostat.pl. jiná plocha 127 198963
ostat.pl. manipulační pl. 62 55867
ostat.pl. neplodná půda 11 9848
ostat.pl. ostat.komunikace 132 214856
ostat.pl. silnice 5 25094
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 10776
ostat.pl. zeleň 9 32419
Celkem KN 1116 5095058
Par. DKM 270 4418306
Par. KMD 846 676752
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 72
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 163
byt.z. byt 3
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 4
LV 185
spoluvlastník 256

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.12.2017
DKM-KPÚ 17.07.2013 1:1000 19.07.2013 *)
S-SK ŠS 1:2880 1835 06.12.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 18.08.2019 13:38

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.