k.ú.: 672971 - Počaply - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Beroun email: kp.beroun@cuzk.cz
Politických vězňů 16/198, 26601 Beroun telefon: 311625147 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3202 - Beroun NUTS4 CZ0202
Obec 533203 - Králův Dvůr NUTS5 CZ0202533203
Pracoviště 202 - Beroun

Obec s rozšířenou působností 2102 - Beroun
Pověřený obecní úřad 21021 - Beroun

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 422 927876
zahrada 362 162772
ovoc. sad 8 13831
travní p. 137 124812
lesní poz 26 115536
vodní pl. nádrž umělá 2 1030
vodní pl. tok přirozený 13 10181
vodní pl. tok umělý 8 1932
zast. pl. společný dvůr 1 322
zast. pl. zbořeniště 3 676
zast. pl. 637 154204
ostat.pl. dálnice 7 47596
ostat.pl. jiná plocha 110 33819
ostat.pl. manipulační pl. 54 73218
ostat.pl. neplodná půda 44 35298
ostat.pl. ostat.komunikace 308 110984
ostat.pl. pohřeb. 5 21609
ostat.pl. silnice 23 19763
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1465
ostat.pl. zeleň 24 1551
Celkem KN 2196 1858475
Par. DKM 2196 1858475
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 263
č.p. byt.dům 25
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 187
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 76
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 5
Celkem BUD 615
byt.z. byt 210
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 3
obč.z. dílna 1
Celkem JED 221
LV 899
spoluvlastník 1356

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.05.2009
ZMVM 1:1000 01.12.1989 29.05.2009 extravilán
ZMVM 1:1000 01.06.1976 29.05.2009 intravilán,původ mapy THM
S-SK GS 1:2880 1840 01.12.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Beroun.

vypočteno: 30.09.2020 06:08

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička