k.ú.: 672963 - Popovice u Králova Dvora - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Beroun email: kp.beroun@cuzk.cz
Politických vězňů 16/198, 26601 Beroun telefon: 311625147 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3202 - Beroun NUTS4 CZ0202
Obec 533203 - Králův Dvůr NUTS5 CZ0202533203
Pracoviště 202 - Beroun

Obec s rozšířenou působností 2102 - Beroun
Pověřený obecní úřad 21021 - Beroun

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 290 687810
zahrada 408 235682
ovoc. sad 10 23661
travní p. 206 323453
lesní poz ostat.komunikace 1 213
lesní poz 36 1268835
vodní pl. nádrž umělá 6 3279
vodní pl. rybník 6 184832
vodní pl. tok přirozený 44 85658
vodní pl. tok umělý 43 23812
vodní pl. zamokřená pl. 12 3328
zast. pl. společný dvůr 5 266
zast. pl. zbořeniště 1 211
zast. pl. 575 130049
ostat.pl. dráha 25 72093
ostat.pl. dálnice 31 93669
ostat.pl. jiná plocha 154 206607
ostat.pl. manipulační pl. 20 48706
ostat.pl. neplodná půda 111 61442
ostat.pl. ostat.komunikace 244 130010
ostat.pl. silnice 4 4061
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2382
ostat.pl. zeleň 1 414
Celkem KN 2236 3590473
Par. DKM 1129 757775
Par. KMD 1107 2832698
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 226
č.p. byt.dům 5
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 191
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 45
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obchod 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 5
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 558
byt.z. byt 2
obč.z. byt 14
Celkem JED 16
LV 632
spoluvlastník 822

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.05.2010
DKM 1:1000 18.03.2010
ZMVM 1:1000 01.06.1976 18.03.2010 intravilán,původ mapy THM
S-SK GS 1:2880 1840 10.05.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Beroun.

vypočteno: 19.09.2020 05:28

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.