k.ú.: 672742 - Mikovice u Kralup nad Vltavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 534951 - Kralupy nad Vltavou NUTS5 CZ0206534951
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2111 - Kralupy nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 21111 - Kralupy nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 480 1499153
zahrada 656 271637
ovoc. sad 36 179485
travní p. 63 81931
lesní poz 29 130770
vodní pl. tok přirozený 20 31516
vodní pl. tok umělý 2 1681
vodní pl. zamokřená pl. 2 25
zast. pl. společný dvůr 11 3441
zast. pl. zbořeniště 8 1086
zast. pl. 1258 220134
ostat.pl. dráha 8 71010
ostat.pl. jiná plocha 404 276576
ostat.pl. manipulační pl. 76 77095
ostat.pl. mez, stráň 1 34
ostat.pl. neplodná půda 38 9240
ostat.pl. ostat.komunikace 299 147627
ostat.pl. silnice 39 38461
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 10720
ostat.pl. zeleň 15 20249
Celkem KN 3451 3071871
Par. DKM 3451 3071871
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 13
č.p. jiná st. 10
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 589
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 280
bez čp/če jiná st. 191
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 14
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 16
Celkem BUD 1162
byt.z. byt 134
byt.z. garáž 34
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 37
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 207
LV 1345
spoluvlastník 2044

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.2006
THM-V 1:1000 01.04.1978 23.11.2006
S-SK GS 1:2880 1840 31.03.1978 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 02.06.2020 17:14

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.