k.ú.: 672718 - Kralupy nad Vltavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 534951 - Kralupy nad Vltavou NUTS5 CZ0206534951
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2111 - Kralupy nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 21111 - Kralupy nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 46
orná půda 278 1224396
zahrada 310 112594
ovoc. sad 20 108128
travní p. 39 49390
lesní poz 51 272002
vodní pl. tok přirozený 26 216900
zast. pl. společný dvůr 22 20248
zast. pl. zbořeniště 50 20634
zast. pl. 1320 453185
ostat.pl. dráha 115 391883
ostat.pl. jiná plocha 421 463625
ostat.pl. manipulační pl. 239 444525
ostat.pl. neplodná půda 3 27823
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 100
ostat.pl. ostat.komunikace 327 211422
ostat.pl. pohřeb. 6 35886
ostat.pl. silnice 50 69568
ostat.pl. skládka 2 5249
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 22 71651
ostat.pl. zeleň 68 26678
Celkem KN 3371 4225933
Par. DKM 3371 4225933
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 7
č.p. byt.dům 57
č.p. jiná st. 12
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 27
č.p. rod.dům 339
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 10
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 12
bez čp/če garáž 485
bez čp/če jiná st. 152
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 26
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 86
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 4
Celkem BUD 1249
byt.z. byt 1128
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 15
byt.z. j.nebyt 34
obč.z. byt 27
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 1207
LV 1945
spoluvlastník 3579

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.10.2007
THM-V 1:1000 01.04.1978 22.10.2007
S-SK GD 1:1250 1824 31.03.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 19.08.2019 02:17

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.