k.ú.: 672599 - Laziště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:382206812

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549525 - Králova Lhota NUTS5 CZ0314549525
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31082 - Mirovice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 459 1937962
zahrada 77 55674
travní p. 452 1315412
lesní poz 76 1964443
vodní pl. rybník 9 324124
vodní pl. tok přirozený 11 4862
vodní pl. tok umělý 35 9017
vodní pl. zamokřená pl. 20 21678
zast. pl. společný dvůr 2 204
zast. pl. zbořeniště 8 553
zast. pl. 86 48374
ostat.pl. jiná plocha 34 14761
ostat.pl. manipulační pl. 28 24323
ostat.pl. neplodná půda 94 71255
ostat.pl. ostat.komunikace 124 98444
ostat.pl. silnice 6 41330
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1061
ostat.pl. zeleň 3 1968
Celkem KN 1526 5935445
Par. KMD 1526 5935445
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. byt.dům 1
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 4
Celkem BUD 80
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 163
spoluvlastník 256

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.11.2014
S-SK GS 1:2880 1824 21.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 30.09.2020 05:47

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička