k.ú.: 672548 - Dolní Hedeč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580481 - Králíky NUTS5 CZ0534580481
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5305 - Králíky
Pověřený obecní úřad 53051 - Králíky

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 119 1699944
zahrada 73 29904
ovoc. sad 2 15504
travní p. 350 1477899
lesní poz 75 276430
vodní pl. nádrž přírodní 5 2392
zast. pl. společný dvůr 1 50
zast. pl. zbořeniště 31 7046
zast. pl. 91 37138
ostat.pl. jiná plocha 112 73991
ostat.pl. manipulační pl. 16 20605
ostat.pl. neplodná půda 19 61710
ostat.pl. ostat.komunikace 110 79201
ostat.pl. pohřeb. 1 1424
ostat.pl. silnice 3 25430
ostat.pl. zeleň 3 3912
Celkem KN 1011 3812580
EN 1 2535
GP 160 1754127
Celkem ZE 161 1756662
Par. KMD 541 345376
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 35
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 89
LV 109
spoluvlastník 145

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2017
S-SK GS 1:2880 1839


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 22.05.2019 01:01

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.