k.ú.: 672548 - Dolní Hedeč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580481 - Králíky NUTS5 CZ0534580481
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5305 - Králíky
Pověřený obecní úřad 53051 - Králíky

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 119 1699944
zahrada 73 29904
ovoc. sad 2 15504
travní p. 352 1475463
lesní poz 77 278925
vodní pl. nádrž přírodní 5 2392
zast. pl. společný dvůr 1 50
zast. pl. zbořeniště 32 7258
zast. pl. 90 36926
ostat.pl. jiná plocha 112 73991
ostat.pl. manipulační pl. 16 20605
ostat.pl. neplodná půda 19 61710
ostat.pl. ostat.komunikace 110 79142
ostat.pl. pohřeb. 1 1424
ostat.pl. silnice 3 25430
ostat.pl. zeleň 3 3912
Celkem KN 1015 3812580
EN 1 2535
GP 160 1751827
Celkem ZE 161 1754362
Par. KMD 542 345376
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 40
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 88
LV 110
spoluvlastník 143

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2017
S-SK GS 1:2880 1839


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 05.06.2020 11:22

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.