k.ú.: 672530 - Červený Potok - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580481 - Králíky NUTS5 CZ0534580481
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5305 - Králíky
Pověřený obecní úřad 53051 - Králíky

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 23 1191258
zahrada 42 33541
travní p. 226 2616629
lesní poz 42 647669
vodní pl. nádrž umělá 2 731
vodní pl. rybník 1 14104
vodní pl. tok přirozený 7 21973
vodní pl. tok umělý 10 21765
vodní pl. zamokřená pl. 2 2255
zast. pl. společný dvůr 1 219
zast. pl. zbořeniště 8 3716
zast. pl. 83 32069
ostat.pl. dráha 2 56437
ostat.pl. jiná plocha 42 19120
ostat.pl. manipulační pl. 15 50981
ostat.pl. ost.dopravní pl. 8 1301
ostat.pl. ostat.komunikace 46 118288
ostat.pl. pohřeb. 1 1398
ostat.pl. silnice 6 51621
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2626
ostat.pl. zeleň 64 145750
Celkem KN 632 5033451
Par. DKM 632 5033451
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 25
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če les.hosp 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 13
bez čp/če zem.used 3
Celkem BUD 80
byt.z. byt 10
obč.z. byt 3
Celkem JED 13
LV 123
spoluvlastník 166

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 02.02.2012
S-SK GS 1:2880 1839 02.02.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 02.06.2020 17:46

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.