k.ú.: 672513 - Podoliby - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570192 - Králíky NUTS5 CZ0521570192
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 298 1486589
zahrada 36 18044
travní p. plantáž dřevin 1 3179
travní p. 99 298706
lesní poz 39 206731
vodní pl. nádrž přírodní 2 5956
vodní pl. tok přirozený 21 4148
vodní pl. tok umělý 35 12107
vodní pl. zamokřená pl. 1 522
zast. pl. společný dvůr 2 1784
zast. pl. 53 39123
ostat.pl. jiná plocha 10 3542
ostat.pl. manipulační pl. 7 6196
ostat.pl. neplodná půda 6 4975
ostat.pl. ostat.komunikace 39 22683
ostat.pl. pohřeb. 1 1051
ostat.pl. silnice 16 60821
Celkem KN 666 2176157
Par. KMD 666 2176157
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 6
č.p. zem.used 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 51
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 112
spoluvlastník 173

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2011
S-SK GS 1:2880 1841 28.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 05.06.2020 14:57

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.