k.ú.: 672505 - Králíky u Nového Bydžova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570192 - Králíky NUTS5 CZ0521570192
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 394 1830567
zahrada 122 79079
travní p. 375 1234325
lesní poz 18 1419743
vodní pl. nádrž umělá 2 4529
vodní pl. rybník 1 34439
vodní pl. tok přirozený 81 36352
vodní pl. tok umělý 32 12965
zast. pl. společný dvůr 11 2779
zast. pl. zbořeniště 2 1155
zast. pl. 188 75622
ostat.pl. jiná plocha 51 34524
ostat.pl. manipulační pl. 107 67324
ostat.pl. neplodná půda 9 9885
ostat.pl. ostat.komunikace 175 102144
ostat.pl. silnice 5 30300
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 928
ostat.pl. zeleň 3 1266
Celkem KN 1577 4977926
Par. KMD 1577 4977926
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 76
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 11
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 20
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 146
byt.z. byt 24
Celkem JED 24
LV 296
spoluvlastník 565

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.03.2014
S-SK GS 1:2880 1841 18.03.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 18.08.2019 13:19

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.