k.ú.: 672491 - Chmelovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570192 - Králíky NUTS5 CZ0521570192
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 247 1751651
zahrada 21 12904
travní p. 143 315092
lesní poz 17 270688
vodní pl. nádrž přírodní 1 52
vodní pl. nádrž umělá 2 478
vodní pl. rybník 2 2606
vodní pl. tok přirozený 6 4779
vodní pl. tok umělý 27 14686
zast. pl. zbořeniště 3 572
zast. pl. 43 34416
ostat.pl. jiná plocha 21 39821
ostat.pl. manipulační pl. 13 10653
ostat.pl. neplodná půda 11 3665
ostat.pl. ostat.komunikace 80 62490
ostat.pl. pohřeb. 2 1362
ostat.pl. silnice 3 16567
ostat.pl. zeleň 5 1095
Celkem KN 647 2543577
Par. KMD 647 2543577
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. rod.dům 4
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 40
LV 119
spoluvlastník 243

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.08.2011
S-SK GS 1:2880 1824 06.08.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 24.07.2019 07:18

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.