k.ú.: 672441 - Kralice na Hané - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589659 - Kralice na Hané NUTS5 CZ0713589659
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 918 8731187
zahrada 379 193015
ovoc. sad 7 39910
travní p. 26 28211
lesní poz 12 17733
vodní pl. tok přirozený 14 47863
zast. pl. společný dvůr 9 9268
zast. pl. zbořeniště 28 5736
zast. pl. 741 314723
ostat.pl. jiná plocha 155 142284
ostat.pl. manipulační pl. 136 303307
ostat.pl. neplodná půda 21 28646
ostat.pl. ostat.komunikace 298 256472
ostat.pl. pohřeb. 1 5651
ostat.pl. silnice 39 165848
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6051
ostat.pl. zeleň 69 64139
Celkem KN 2856 10360044
Par. DKM 11 14501
Par. KMD 2845 10345543
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 6
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 405
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 8
č.p. zem.stav 5
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 70
bez čp/če jiná st. 57
bez čp/če obč.vyb. 14
bez čp/če tech.vyb 31
bez čp/če výroba 22
bez čp/če zem.stav 63
rozestav. 2
Celkem BUD 711
byt.z. byt 32
obč.z. byt 8
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 42
LV 775
spoluvlastník 1059

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.04.2011
S-SK ŠD 1:2500 1938 18.04.2011
S-SK ŠS 1:2880 1833 31.12.1938 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 29.09.2020 15:15

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička