k.ú.: 672432 - Žandov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534099 - Chlístovice NUTS5 CZ0205534099
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 149 2671124
zahrada 93 61207
ovoc. sad 2 6877
travní p. 116 734757
lesní poz ostat.komunikace 3 5728
lesní poz 34 925734
vodní pl. nádrž umělá 1 7018
vodní pl. rybník 5 9240
vodní pl. tok přirozený 7 14995
zast. pl. společný dvůr 3 838
zast. pl. zbořeniště 18 7295
zast. pl. 118 70945
ostat.pl. jiná plocha 53 73707
ostat.pl. manipulační pl. 15 51966
ostat.pl. neplodná půda 5 16967
ostat.pl. ostat.komunikace 77 105044
ostat.pl. silnice 14 63199
ostat.pl. zeleň 22 50030
Celkem KN 735 4876671
Par. DKM 423 4671526
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 66
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 118
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 179
spoluvlastník 242

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 27.03.2013 1:1000 08.04.2013 *)
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 29.09.2020 17:09

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička