k.ú.: 672424 - Všesoky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534099 - Chlístovice NUTS5 CZ0205534099
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 186 1226264
zahrada 38 24194
ovoc. sad 3 9178
travní p. 123 293388
lesní poz 122 2560062
vodní pl. nádrž umělá 1 21530
vodní pl. rybník 2 28982
vodní pl. tok umělý 25 7867
vodní pl. zamokřená pl. 4 3627
zast. pl. společný dvůr 2 589
zast. pl. zbořeniště 3 450
zast. pl. 39 21398
ostat.pl. jiná plocha 24 16431
ostat.pl. manipulační pl. 6 1848
ostat.pl. neplodná půda 11 6785
ostat.pl. ostat.komunikace 38 41700
ostat.pl. silnice 1 14459
Celkem KN 628 4278752
Par. KMD 628 4278752
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. rod.dům 2
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 38
LV 72
spoluvlastník 117

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.12.2014
S-SK GS 1:2880 1838 01.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 17.08.2019 23:07

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.