k.ú.: 672416 - Vernýřov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534099 - Chlístovice NUTS5 CZ0205534099
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 58 891725
zahrada 36 27655
travní p. mez, stráň 5 7572
travní p. 46 146092
lesní poz 26 1014759
vodní pl. rybník 2 74507
vodní pl. tok přirozený 1 946
vodní pl. tok umělý 2 2312
vodní pl. zamokřená pl. 15 37991
zast. pl. společný dvůr 1 21
zast. pl. zbořeniště 1 118
zast. pl. 43 21409
ostat.pl. jiná plocha 5 5354
ostat.pl. manipulační pl. 8 10222
ostat.pl. neplodná půda 7 11820
ostat.pl. ostat.komunikace 31 50581
ostat.pl. silnice 3 26902
ostat.pl. zeleň 5 1476
Celkem KN 295 2331462
Par. DKM 154 1254969
Par. KMD 141 1076493
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. rod.dům 2
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 42
LV 81
spoluvlastník 123

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 09.05.2020
KMD 1:1000 01.12.2014
S-SK GS 1:2880 1824 01.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 22.09.2020 16:40

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička