k.ú.: 672416 - Vernýřov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534099 - Chlístovice NUTS5 CZ0205534099
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 166 781356
zahrada 36 27647
travní p. 123 318769
lesní poz 29 1014023
vodní pl. rybník 1 76848
vodní pl. tok umělý 14 2538
vodní pl. zamokřená pl. 2 406
zast. pl. společný dvůr 2 41
zast. pl. zbořeniště 1 118
zast. pl. 42 21435
ostat.pl. jiná plocha 13 13577
ostat.pl. manipulační pl. 6 17131
ostat.pl. neplodná půda 4 8350
ostat.pl. ostat.komunikace 28 36712
ostat.pl. silnice 3 19718
ostat.pl. zeleň 3 156
Celkem KN 473 2338825
Par. KMD 473 2338825
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. rod.dům 2
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 41
LV 82
spoluvlastník 129

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.12.2014
S-SK GS 1:2880 1824 01.12.2014 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 18.08.2019 13:19

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.