k.ú.: 672386 - Kralice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534099 - Chlístovice NUTS5 CZ0205534099
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 543 2762546
zahrada 100 66296
ovoc. sad 5 22710
travní p. 172 262677
lesní poz 65 163139
vodní pl. rybník 2 51082
vodní pl. tok přirozený 12 10937
vodní pl. tok umělý 73 20002
zast. pl. společný dvůr 7 3570
zast. pl. zbořeniště 9 3239
zast. pl. 147 67081
ostat.pl. jiná plocha 34 23504
ostat.pl. manipulační pl. 33 20344
ostat.pl. neplodná půda 49 33136
ostat.pl. ostat.komunikace 90 65694
ostat.pl. pohřeb. 1 1748
ostat.pl. silnice 5 37725
ostat.pl. zeleň 6 3120
Celkem KN 1353 3618550
Par. KMD 1348 3610505
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 58
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 7
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 1
Celkem BUD 134
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 177
spoluvlastník 324

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.06.2015
S-SK GS 1:2880 1838 26.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 22.08.2019 14:20

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.