k.ú.: 672289 - Leopoldovy Hamry - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560456 - Krajková NUTS5 CZ0413560456
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 3095
zahrada 26 12271
travní p. 89 595205
lesní poz les(ne hospodář) 33 11138555
lesní poz 65 648883
vodní pl. nádrž umělá 1 136882
vodní pl. tok přirozený 36 34580
vodní pl. zamokřená pl. 2 30061
zast. pl. zbořeniště 2 398
zast. pl. 25 3829
ostat.pl. jiná plocha 36 15381
ostat.pl. manipulační pl. 2 1556
ostat.pl. neplodná půda 4 3615
ostat.pl. ostat.komunikace 42 115113
ostat.pl. silnice 13 91174
Celkem KN 379 12830598
Par. KMD 379 12830598
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če rod.rekr 2
Celkem BUD 24
LV 44
spoluvlastník 53

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.11.2015
KM-D 1:2000 04.04.2002 11.11.2015
S-SK GS 1:2880 1842 04.04.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 19.08.2019 06:12

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.