k.ú.: 672271 - Květná u Krajkové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560456 - Krajková NUTS5 CZ0413560456
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6 880103
zahrada 22 16176
travní p. 27 618106
lesní poz les(ne hospodář) 15 929920
lesní poz 11 105781
vodní pl. nádrž umělá 2 279128
vodní pl. tok přirozený 2 1599
vodní pl. zamokřená pl. 2 8910
zast. pl. 34 19199
ostat.pl. jiná plocha 15 16981
ostat.pl. manipulační pl. 3 52357
ostat.pl. neplodná půda 22 38882
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 4230
ostat.pl. ostat.komunikace 35 41099
ostat.pl. silnice 1 3856
Celkem KN 198 3016327
Par. KMD 198 3016327
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 21
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 34
LV 36
spoluvlastník 44

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2009
S-SK GS 1:2880 1842 30.03.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 20.08.2019 03:17

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.