k.ú.: 672254 - Hrádek u Krajkové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560456 - Krajková NUTS5 CZ0413560456
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 10 155609
zahrada 68 78311
travní p. 105 1362898
lesní poz les(ne hospodář) 9 1224221
lesní poz 17 205266
vodní pl. nádrž umělá 4 11265
vodní pl. tok přirozený 5 6709
vodní pl. tok umělý 11 8046
vodní pl. zamokřená pl. 3 3905
zast. pl. společný dvůr 1 252
zast. pl. zbořeniště 15 3141
zast. pl. 47 14265
ostat.pl. jiná plocha 40 310379
ostat.pl. manipulační pl. 5 12565
ostat.pl. neplodná půda 51 506542
ostat.pl. ostat.komunikace 61 105369
ostat.pl. silnice 3 9305
Celkem KN 455 4018048
Par. DKM 455 4018048
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 21
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 45
LV 77
spoluvlastník 85

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.12.2009
DKM-KPÚ 08.08.2006 1:1000 22.08.2006 *)
S-SK GS 1:2880 1842 04.12.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 23.09.2020 15:41

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička