k.ú.: 672165 - Dálčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569712 - Vilémov NUTS5 CZ0631569712
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 175 1881015
zahrada 78 64896
ovoc. sad 1 8653
travní p. 121 221614
lesní poz 59 260549
vodní pl. nádrž umělá 1 1147
vodní pl. rybník 4 14051
vodní pl. tok přirozený 5 1571
zast. pl. zbořeniště 3 674
zast. pl. 48 33049
ostat.pl. jiná plocha 13 9839
ostat.pl. manipulační pl. 6 2595
ostat.pl. neplodná půda 27 10626
ostat.pl. ostat.komunikace 30 49055
ostat.pl. silnice 4 37026
ostat.pl. zeleň 1 376
Celkem KN 576 2596736
Par. KMD 576 2596736
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 44
LV 95
spoluvlastník 133

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.10.2015
S-SK GS 1:2880 1838 27.10.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 19.09.2020 05:44

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.