k.ú.: 672149 - Rovné pod Řípem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565067 - Krabčice NUTS5 CZ0423565067
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 238 2759464
zahrada 139 94742
ovoc. sad 14 65557
travní p. 59 411491
lesní poz les(ne hospodář) 14 78004
lesní poz 5 15328
vodní pl. nádrž přírodní 2 695
vodní pl. zamokřená pl. 1 243
zast. pl. společný dvůr 5 466
zast. pl. zbořeniště 6 4049
zast. pl. 201 71313
ostat.pl. jiná plocha 30 16034
ostat.pl. manipulační pl. 13 11427
ostat.pl. neplodná půda 73 70568
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 11770
ostat.pl. ostat.komunikace 66 91116
ostat.pl. silnice 8 63304
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 15163
ostat.pl. zeleň 15 12991
Celkem KN 895 3793725
Par. DKM 391 3455148
Par. KMD 504 338577
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 139
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 194
byt.z. byt 10
obč.z. byt 6
Celkem JED 16
LV 297
spoluvlastník 436

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.05.2014
DKM-KPÚ 16.08.2004 1:1000 15.12.2004 *) v rozsahu PÚ
S-SK GS 1:2880 1840 15.05.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 29.09.2020 16:37

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička