k.ú.: 672092 - Sechov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568902 - Kožlí NUTS5 CZ0631568902
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 203 1612957
zahrada 68 63081
travní p. 159 328645
lesní poz 83 749733
vodní pl. nádrž umělá 3 1908
vodní pl. tok přirozený 2 109209
vodní pl. zamokřená pl. 1 575
zast. pl. zbořeniště 1 101
zast. pl. 97 47457
ostat.pl. dráha 3 2198
ostat.pl. jiná plocha 26 10049
ostat.pl. manipulační pl. 9 8687
ostat.pl. neplodná půda 41 37991
ostat.pl. ostat.komunikace 60 48939
ostat.pl. silnice 6 25031
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 20956
Celkem KN 764 3067517
Par. KMD 764 3067517
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 33
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 97
LV 138
spoluvlastník 206

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.10.2013
S-SK GS 1:2500 1838 09.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 18.08.2019 13:22

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.