k.ú.: 672084 - Kožlí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568902 - Kožlí NUTS5 CZ0631568902
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 817 3249276
zahrada 260 175346
travní p. 317 747281
lesní poz les(ne hospodář) 62 314265
lesní poz 139 2877315
vodní pl. nádrž umělá 12 16256
vodní pl. rybník 6 16364
vodní pl. tok přirozený 1 471104
vodní pl. tok umělý 4 1116
zast. pl. zbořeniště 5 1243
zast. pl. 365 143323
ostat.pl. jiná plocha 132 117635
ostat.pl. manipulační pl. 16 13112
ostat.pl. neplodná půda 47 46213
ostat.pl. ostat.komunikace 110 134633
ostat.pl. pohřeb. 3 1320
ostat.pl. silnice 24 95534
ostat.pl. zeleň 6 13701
Celkem KN 2326 8435037
Par. KMD 2326 8435037
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 159
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 58
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 3
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 33
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 338
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 421
spoluvlastník 614

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.03.2014
S-SK GS 1:2880 1838 13.03.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.08.2019 02:36

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.