k.ú.: 672033 - Kozov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 500861 - Bouzov NUTS5 CZ0712500861
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7105 - Litovel
Pověřený obecní úřad 71051 - Litovel

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 55 193619
zahrada 104 65448
ovoc. sad 120 694419
travní p. 119 325485
lesní poz 70 144651
vodní pl. nádrž umělá 1 439
vodní pl. tok přirozený 22 32639
zast. pl. 61 19748
ostat.pl. jiná plocha 48 27515
ostat.pl. manipulační pl. 4 3817
ostat.pl. neplodná půda 29 21207
ostat.pl. ostat.komunikace 5 1401
ostat.pl. silnice 72 93183
Celkem KN 710 1623571
Par. KMD 710 1623571
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 39
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 61
LV 94
spoluvlastník 182

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2011
S-SK ŠS 1:2880 1834 31.10.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 19.09.2020 05:44

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.