k.ú.: 671886 - Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3209 - Praha-východ NUTS4 CZ0209
Obec 533432 - Kozojedy NUTS5 CZ0209533432
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2122 - Říčany
Pověřený obecní úřad 21222 - Kostelec nad Černými Lesy

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1057 2959736
zahrada 281 175061
ovoc. sad 22 45778
travní p. 150 152671
lesní poz les s budovou 6 67
lesní poz 118 3175907
vodní pl. nádrž umělá 12 23901
vodní pl. tok přirozený 171 24584
vodní pl. tok umělý 8 1069
vodní pl. zamokřená pl. 28 18304
zast. pl. společný dvůr 4 619
zast. pl. zbořeniště 7 1218
zast. pl. 659 147457
ostat.pl. jiná plocha 128 46721
ostat.pl. manipulační pl. 60 45043
ostat.pl. neplodná půda 35 32347
ostat.pl. ostat.komunikace 186 115886
ostat.pl. pohřeb. 2 2353
ostat.pl. silnice 98 99840
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 158 110035
ostat.pl. zeleň 5 2230
Celkem KN 3195 7180827
Par. KMD 3195 7180827
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 178
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 128
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 186
č.e. rod.rekr 59
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 3
Celkem BUD 637
byt.z. byt 11
obč.z. byt 4
Celkem JED 15
LV 801
spoluvlastník 1070

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.04.2016
FÚO 1:2000 01.01.1974 20.04.2016 01.01.1971 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1841 31.12.1973 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 25.09.2020 06:36

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička