k.ú.: 671851 - Kozmice u Benešova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 529940 - Kozmice NUTS5 CZ0201529940
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2101 - Benešov
Pověřený obecní úřad 21011 - Benešov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 755 3903533
zahrada 241 212353
ovoc. sad 3 19890
travní p. mez, stráň 1 247
travní p. 331 653293
lesní poz 188 2666632
vodní pl. nádrž přírodní 8 8219
vodní pl. nádrž umělá 4 10127
vodní pl. rybník 2 30147
vodní pl. tok přirozený 2 754
vodní pl. tok umělý 28 5233
vodní pl. zamokřená pl. 4 6889
zast. pl. 235 92820
ostat.pl. jiná plocha 92 68944
ostat.pl. manipulační pl. 7 15774
ostat.pl. neplodná půda 108 62713
ostat.pl. ostat.komunikace 139 103628
ostat.pl. pohřeb. 1 2890
ostat.pl. silnice 31 59336
ostat.pl. zeleň 9 38834
Celkem KN 2189 7962256
Par. KMD 2189 7962256
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 84
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 58
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.used 19
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 232
byt.z. byt 18
obč.z. byt 4
Celkem JED 22
LV 372
spoluvlastník 519

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.12.2013
S-SK GS 1:2880 1840 12.12.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 22.09.2020 15:10

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.