k.ú.: 671835 - Sinutec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566349 - Libčeves NUTS5 CZ0424566349
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 35 898397
zahrada 2 3259
travní p. 21 130715
vodní pl. nádrž přírodní 1 187
vodní pl. nádrž umělá 1 220
vodní pl. tok umělý 5 2946
zast. pl. společný dvůr 2 1848
zast. pl. zbořeniště 3 2324
zast. pl. 14 8109
ostat.pl. dráha 2 18347
ostat.pl. jiná plocha 39 40711
ostat.pl. manipulační pl. 1 133
ostat.pl. neplodná půda 9 13488
ostat.pl. ostat.komunikace 18 28252
ostat.pl. silnice 4 28227
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 327
ostat.pl. zeleň 2 2978
Celkem KN 160 1180468
Par. DKM 107 1142775
Par. KMD 53 37693
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 6
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 14
LV 25
spoluvlastník 34

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 28.06.2018
KMD 1:1000 11.06.2015
FÚO 1:5000 01.01.1979 28.06.2018 jen pro část k.ú.-extravilán
S-SK GS 1:2880 1843 11.06.2015 od 1.1.1979 platná jen pro část k.ú.-intravilán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 27.09.2020 06:41

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička