k.ú.: 671738 - Kozlov u Křižanova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595888 - Kozlov NUTS5 CZ0635595888
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 386 1950433
zahrada 88 54251
ovoc. sad 1 3706
travní p. 180 304617
lesní poz 122 1280141
vodní pl. rybník 8 71927
vodní pl. tok umělý 16 4330
zast. pl. 128 52875
ostat.pl. dráha 18 184619
ostat.pl. jiná plocha 29 17407
ostat.pl. manipulační pl. 24 35841
ostat.pl. neplodná půda 33 9058
ostat.pl. ostat.komunikace 60 61304
ostat.pl. silnice 6 43225
Celkem KN 1099 4073734
Par. KMD 1099 4073734
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 51
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 7
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 117
byt.z. byt 8
obč.z. byt 12
Celkem JED 20
LV 132
spoluvlastník 196

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.11.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 15.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 05.06.2020 02:06

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.