k.ú.: 671711 - Kozlov u Jihlavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587427 - Kozlov NUTS5 CZ0632587427
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 972 4811772
zahrada 258 93368
travní p. 640 764194
lesní poz les s budovou 1 64
lesní poz 203 2390657
vodní pl. rybník 33 88994
vodní pl. tok přirozený 61 11129
vodní pl. tok umělý 82 18756
zast. pl. zbořeniště 1 299
zast. pl. 292 119247
ostat.pl. dálnice 7 142438
ostat.pl. jiná plocha 112 64900
ostat.pl. manipulační pl. 25 14529
ostat.pl. neplodná půda 178 59377
ostat.pl. ostat.komunikace 204 151905
ostat.pl. silnice 10 142206
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 9084
ostat.pl. zeleň 5 7677
Celkem KN 3088 8890596
Par. KMD 3088 8890596
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 92
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 77
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 19
vod.dílo hráz ohr 4
vod.dílo hráz př. 4
Celkem BUD 262
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 6
Celkem JED 12
LV 349
spoluvlastník 534

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.07.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 17.07.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 19.09.2020 05:38

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.