k.ú.: 671690 - Kozlov u České Třebové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580031 - Česká Třebová NUTS5 CZ0534580031
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5301 - Česká Třebová
Pověřený obecní úřad 53011 - Česká Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 64 532438
zahrada 100 85119
travní p. 164 1085166
lesní poz 116 1168460
zast. pl. společný dvůr 1 388
zast. pl. 108 21101
ostat.pl. jiná plocha 41 28038
ostat.pl. ostat.komunikace 63 69835
ostat.pl. pohřeb. 1 743
ostat.pl. silnice 3 40268
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 546
Celkem KN 663 3032102
Par. DKM 663 3032102
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 34
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 106
LV 140
spoluvlastník 195

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.11.1998
ZMVM 1:1000 31.12.1989 01.11.1998
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 20.08.2019 07:55

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.